Tere tulemast “Tuleviku Õpetaja” koolitusprogrammi kodulehele!

Tuleviku Õpetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse poolt väljatöötatud täiendkoolitusprogramm erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele ja õppejõududele, koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogrammi läbimine annab vajalikud baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks. Läbida on võimalik nii üksikuid mooduleid kui koolitusprogrammi tervikuna.
Ava koolitusprogrammi pikem kirjeldus…

Eelmoodul: Õpetaja pädevused digiajastul

Eelmoodul: Õpetaja pädevused digiajastul

Kiirelt muutuv ja arenev infoühiskond esitab uusi väljakutseid kõigi ametite esindajatele. Milliseid oskusi vajab tänapäeva õpetaja ning kuidas nendeni jõuda, sellest moodul räägibki.

Ava moodul…

Moodul I: Õppimine digiajastul

Moodul I: Õppimine digiajastul

Kui Sa oled mõtisklenud, kuidas arendada õppijate õppimis- ja koostööoskusi, loovust ja innovatsiooni nii klassiruumis kui väljaspool seda ning kuidas selleks kasutada tehnoloogilisi vahendeid, siis see moodul on just Sulle.

Ava moodul…

Moodul III: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Kui Sulle pakub huvi, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning  millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks, siis tasuks vastuseid otsida just sellest moodulist.

Ava moodul…

Moodul III: Õppeprotsess digiajastul

Moodul III: Õppeprotsess digiajastul

Milline on õpetaja muutuv roll digiajastu õppeprotsessis, kuidas planeerida ja juhtida kogu õppeprotsessi digitaalseid vahendeid kasutades? Kui sa pole vastustes kindel, siis lähme õpime ja loome oma huviliste kogukonna just selles moodulis.

Ava moodul…

Moodul IV: Õpetaja digitaalses ühiskonnas

Moodul IV: Õpetaja digitaalses ühiskonnas 

Käesolev moodul sobib huvilistele, kes peavad oluliseks digitaalsete vahendite vastutustundlikku ja ohutut kasutamist, autoriõiguste tundmist ja korrektset viitamist ning soovivad seda edasi anda ka oma õpilastele.

Ava moodul…

Moodul V: Õpetaja professionaalne areng digiajastul

Moodul V: Õpetaja professionaalne areng digiajastul

Tere tulemast Sulle, kes sa jagad arvamust, et õppimine läbi tegutsemise ja oma kogemuse on kõige tõhusam ning soovid parendada ja jagada oma digitaalsete vahendite õppetöös kasutamise oskusi.

Ava moodul…

 

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi tutvustavad artiklid: