Digitaalne arengumapp

Tuleviku õpetaja” koolitusprogrammi jooksul on Teil vaja oma kursuse töid jäädvustada ja ennast reflekteerida. Seepärast on koolituse läbimise üheks eeltingimuseks digitaalse arengumapi loomine. Ennem kui oma arengumappi hakkate looma, palun tutvuge mõistega, mis on digitaalne arengumapp ja millised võimalused on selle loomiseks.
Kuna väga tihti aetakse segi terminid digitaalne arengumapp, e-portfoolio ja personaalne õpikeskkond, siis anname teile ka väikese ülevaate nimetatud mõistetest.
Digitaalne arengumapp (ingl. k development portfolio) on õppija poolt kasutusele võetud digitaalne keskkond, mis toetab personaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul (Varje Tipp ja Ene Koitla 2013).
Digitaalse arengumapi keskkonnaks võib olla ajaveeb, wiki, kodulehekülg jms dünaamiline keskkond, mis on lihtsalt hallatav ja võimaldab demonstreerida õppimist ning arengut nii teksti kui ka teiste erinevate multimeediumite kujul.

Teil võib olla mitmeid erinevaid digitaalseid arengumappe. Näiteks erinevate teemade, huvide, koolituste jne.. kohta, kus te saate esitleda ja reflekteerida oma töid ja tegemisi. Oma digitaalse arengumapi lingi saate lisada oma personaalsesse- või mistahes digitaalsesse õpikeskkonda või e-portfooliosse.
Tutvuge erinevate arengumappidega ja valige sobilik keskkond, milles soovite oma digitaalset arengumappi luua.
Näiteid digitaalsetest arengumappidest
  • Taimi Dreieri kursuse Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud läbimise digitaalne arengumapp (WordPress’is).
  • Lemme Sulaoja “Tuleviku õpetaja” koolituse digitaalne arengumapp (Blogger’is)
  • Katrin Saksa “Tuleviku õpetaja” koolituse digitaalne arengumapp (Getwapps’is
  • Reet Soosaare “Tuleviku õpetaja” koolituse digitaalne arengumapp (Weebly’s)

Näiteid Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammis valminud digitaalsetest arengumappidest.

Järgmises peatükis on ülevaade digitaalse arengumapi loomise vahenditest koos kasutusjuhenditega.

EL Sotsiaalfond