Ülesanne 2: Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine

  • Tutvu ISTE poolt välja töötatud haridustehnoloogiliste pädevustega.
  • Anna hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele (abiks on sulle vastav maatriks). Oma HT pädevusi saate hinnata ka lehel http://koolitused.e-ope.ee . Selleks peate eelnevalt ennast kasutajaks registreerima. Sisse logides näete paremas menüüs “Pädevuste hindamine”. Kui olete pädevused ära hinnanud ja salvestanud, siis saate koondfaili pdf kujul laadida oma arengumappi.
  • Tee teine sissekanne oma koolituse digitaalsesse arengumappi, kus hindad oma haridustehnoloogilisi pädevusi. Too välja pädevused, mis vajavad veel arendamist.
  • Lisa sissekande juurde koolitusmoodulite teemad (sinu jaoks tähtsuse/ olulisuse järjekorras), mida planeerid läbida. Põhjenda oma valikut, miks tegid vastava valiku.
  • Soorita enesekontrollitest eelmooduli läbimise kohta.
    button