ISTE haridustehnoloogilised pädevused

Haridustehnoloogiliste pädevuste sõnastamisel ja süstematiseerimisel oleme Eestis aluseks võtnud ISTE (International Society for Tehnology in Education) haridustehnoloogilised pädevused. ISTE näol on tegemist rahvusvahelise Ameerika Ühendriikides tegutseva assotsiatsiooniga, mis arendab õppimist ja õpetamist läbi uuendusliku ning tõhusa tehnoloogia kasutamise. ISTE pädevused kirjeldavad kolme sihtrühma haridustehnoloogilisi pädevusi:

Koolijuhid  saavad õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste kirjeldust kasutada koolitusvajaduse hindamiseks oma koolis. Õpetaja huviorbiidis on kaks esimest pädevuste kirjeldust: õppijate ja õpetajate haridustehnoloogilised pädevused. Õppijate pädevustega kursis olemine aitab õpetajal määrata, milline peaks olema õppijate valmisolek kasutada haridustehnoloogiat, et neile aspektidele oma töös rohkem tähelepanu pöörata.

[expand title=”Mõtlemisülesanne: õppija haridustehnoloogilised pädevused (klõpsa avamiseks)”]

Moodul I Võta aega ja  tutvu õppija haridustehnoloogiliste pädevuste kirjeldusega. Mõeldes enda igapäevasele õpetaja tööle, püüa igale kirjeldatud pädevusele leida õpitegevusi, millega toetad klassiruumis või väljaspool seda selle pädevuse saavutamist. Milliseid tegevusi oleks võimalik veel kasutada?

[/expand]
Enda haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistamine aitab õpetajal planeerida arengut haridustehnoloogia kasutajana õppeprotsessi kavandamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel. Õpetaja saab pädevusi kaardistada näiteks vaba eneseanalüüsina, milles ta iga pädevuste ploki all kirjeldatud tegevusi püüab seostada oma igapäevase õpetaja tööga. ISTE haridustehnoloogilistele pädevustele ehitatakse ka maatrikse, mis võimaldavad lisaks pädevuste saavutamisele eristada ka selle tasemeid.

[expand title=”Mõtlemisülesanne: õpetaja haridustehnoloogilised pädevused (klõpsa avamiseks)”]

 Moodul I Tutvu kõigi viie ISTE õpetaja haridustehnoloogilise pädevuste kirjeldusega. Vali neist välja üks pädevuste blokk, mis Sulle kõige rohkem pakub huvi. Loetle klassiruumis kasutatavaid õpitegevusi, mis Sinu tundides haakuvad valitud pädevuse alla kirjeldatud tegevustega (a,b,c,d)? Milliste tehniliste vahenditega toetad neid tegevusi? Kogu ideid, milliseid vahendeid ning kuidas kasutavad teised õpetajad Sinu koolis. Konsulteeri selleks lähimate kolleegidega ning võimaluse korral ka kooli haridustehnoloogiga. Ülesanne aitab sul valmistuda 2. ülesande “Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine” edukaks sooritamiseks.

[/expand]