Personaalne õpikeskkond

Kõik inimesed on suuremal või vähemal määral õppimisega kokku puutunud ja teavad, et õpikeskkond mängib olulist rolli nii õppimisel kui ka õpetamisel.

Õpikeskkonna definitsioone on samuti erinevaid, aga kindel on see, et õpikeskkond peab looma parimad võimalused õppimiseks ja eneseväljenduseks ning toetama igakülgselt õppija arengut.

Õpikeskkonna peamiseks loojaks ja kujundajaks on olnud õpetaja. Õpetaja on vastutanud selle eest, et õppijat ümbritsev keskkond oleks eakohane ja kaetud sobivate õpitegevustega. Õppeprotsessi läbiviimiseks kasutatakse erinevaid e-õppekeskkondi nagu näiteks Moodle, IVA, VIKO jt, mida nimetatakse õpihaldussüsteemideks (inglise k Learning managent system LMS). Need keskkonnad on disainitud nii, kus õpetaja on õppeprotsessi looja ja haldaja vastupidiselt personaalsele õpikeskkonnale.

LMS
Näide õpihaldussüsteemist

Digiajastu ja e-õppe võimaluste tulekuga on üha enam õpikeskkonna kujundamisse hakatud kaasama ka õppijaid, mis on loonud hea aluse personaalse õpikeskkonna kujundamiseks.

 

Mis on personaalne õpikeskkond? Kindlasti mõistab iga inimene seda erinevalt. Personaalne õpikeskkond on keskkond, mille saab õppija ise kujundada ja ühtlasi võtab ka suurema vastutuse oma õppimise ees.

Digiajastu personaalne õpikeskkond tähendab seda, et iga õppija loob endale ise sobivatest vahenditest personaalse õpikeskkonna. 

PLE
Näide personaalse õpikeskkonna osadest

Skeem “Minu personaalne õpikeskkond”, autor Kaire Kollim

Personaalse õpikeskkonna osadeks võivad olla õppija ajaveeb (näiteks digitaalne arengumapp), e-portfoolio, erinevate ühiskirjutamise vahenditega loodud dokumendid, (näiteks Wiki’d, GoogleDocs jt),  meediafailid (näiteks esitlused SlideShare’se, videod YouTub’se jne), ühisjärjehoidjad (näiteks Delicious, Gettwapps jne), suhtlusvõrgustikud jt, mis koondatakse kokku ühele lehele, mida oleks lihtne jälgida ja hallata. Personaalse õpikeskkonna haldamiseks kasutatakse erinevaid agregaatoreid (näiteks SymbalooSymbaloo EDUGetwappsNetvibes jt).

Agregaatorid on sellised keskkonnad, mis võimaldavad kasutajal infot erinevatest keskkondadest kokku koondada. Kujuneb välja oma personaalne veebilaud, mis sobib hästi personaalseks õpikeskkonnaks.

netvibes

Netvibes  on tegelikult mõeldud erineva info koondamiseks. Väga mugav on koguda kokku erinevate lehekülgede RSS-id ning jälgida pidevalt uusi artikleid. Tegelikult sobib keskkond hästi ka e-portfoolioks, peab ainult natuke loov olema ning enamus asju teistesse keskkondades üles panema ning siis lingiga Netvibesi lisama.

Näide

symbaloo

Symbaloo on keskkond, mille abil saab koondada erinevaid linke. Moodustub väikestest ruudukestest leht, mis on visuaalselt ilus. Seda keskkonda saab samuti kasutada oma personaalse õpikeskkonnana.

Näide

getwapps

Getwapps on samuti keskkond, mille abil saab kokku koondada erinevad veebilehed ja lingid ning süstematiseerida need teemade lõikes. Viimasel ajal kasutatakse hariduses Getwappsi väga aktiivselt.

Näide

 

Personaalse õpikeskkonna eelis õpihaldussüsteemide (e-õppe keskkondade) ees on see, et õppija saab koostada õpikeskkonna just tema vajadustele vastavatest vahenditest. Ühe ülesande täitmiseks (näiteks esitluse avaldamiseks veebis) on palju erinevaid keskkondi. Koos oma keskkonna kujundamisega kaasneb ka suurema vastutuse võtmine oma õpivajaduste analüüsimisel, eesmärkide sõnastamisel ning oma õppeprotsessi tulemuste eest vastutamisel.

Terminit “personaalsed õpikeskkonnad” (personal learning environments) kasutati esmakordselt 4.novembril 2004.aastal JISC CETIS (The Joint Information System Committee of the UK / Centre for Educational Technology and Interoperatility Standards) konverentsil (History of personal learning environments).

Personaalset õpikeskkonda defineeritakse kui õppija poolt hallatava ja kontrollitava süsteemi, mis toetab õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega. Personaalne õpikeskkond on dünaamiline ja pidevalt muutuv keskkond, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest (Pata ja Laanpere 2009).

Kõige sagedamini mõeldakse personaalse õpikeskkonna all erinevate sotsiaalse tarkvara vahendite (rakendused, programmid) kombineeritud maastikku (Pata ja Laanpere 2009, Atwell 2007).

Personaalseks õpikeskkonnaks või selle osaks võib olla nii digitaalne arengumapp kui ka e-portfoolio. 

Kasutatud allikas: Pata, K., Laanpere, M. (Eds.) (2009). Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat , Tallinn: TLÜ informaatika instituut (ptk 1.7)