Koolitusprogrammi läbimist tõendav tunnistus

Terve koolitusprogrammi (9 EAP) läbimist kinnitab “Tuleviku Õpetaja” koolitusprogrammi tunnistus. See tunnistus kinnitab kõigi viie STE õpetaja haridustehnoloogilise pädevuse omandadust baastasemel. Tunnistuse saamise eelduseks on kogu koolitusprogrammi (5 põhimoodulit + valikkursused 3 EAP mahus) edukas läbimine täies mahus kolme aasta jooksul. Koolitusprogrammi läbimist kinnitav tunnistus on eelduseks kandideerimaks „Tuleviku Õpetaja“ programmi koolitajaks.

Alternatiivina terve koolitusprogrammi läbimisele on võimalik tõendada juba olemasolevaid haridustehnoloogilisi pädevusi, mis on omandatud tööl või teistel koolitustel osalemise kaudu. Sellisel juhul tõendab taotleja vajalikku pädevust oma digitaalse arengumapi kaudu, mille sisu vaatab üle sertifikaati väljastav komisjon.