Ülesannete kirjeldused

Esita oma digitaalses arengumapis sind huvitava mooduli ülesanded.

Moodul I: Õppimine digiajastul
Moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
Moodul III: Õppeprotsess digiajastul
Moodul IV: Õpetaja digitaalses ühiskonnas
Moodul V: Õpetaja professionaalne areng digiajastul