2. koolituspäev: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas, hindamine ja tagasisidestamist toetavad vahendid

Maht: 6 tundi

Õpiväljundid:
Koolituspäeva eduka läbimise järel õppija:

  • oskab arendada tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut ( ISTE 2.b.)
  • oskab pakkuda õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogiastandarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis (ISTE 2.d.)

Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas

  • Digitaalsed õpikeskkonnad ja vahendid (esitlus)
    ÜLESANNE – Digitaalse õpikeskkonna valik vastavalt õppijate õpistiilile
  • Õppetöö digitaalses keskkonnas
    ÜLESANNE – Õppetegevusete võrdlus

Hindamist toetavad vahendid

Täiendavad materjalid

Digitaalsed õpikeskkonnad
Hindamine ja õppekavad