Kujundav ja kokkuvõttev hindamine

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade järgi on hindamise eesmärgiks õpilase arengu toeatmine, õpilasele tema õppeedukuse kohta tagasiside andmine, õpilaste innustamine ja õppima suunamine, õpilaste enesehinnangu kujunemise toetamine, õpilase suunamine ja toetamine edasise haridustee valikul ja õpilase arengu toetamine.

Need hindamise eesmärgid on oma sisult kujundava hindamise eesmärgid. Sestap räägimegi kujundavast hindamisest veidi põhjalikumalt. Kujundava hindamise esitluses on välja toodud olulisemad aspektid ja kujundava hindamise etapid. 

Kokkuvõtvat hindamis eeldab õpilase järgmisse klassi üleviimise või kooli lõpetamise otsus. Kokkuvõttev hindamine on Eesti haridusmaastikul pikema traditsiooniga ja vajab ehk vähem selgitamist. Kokkuvõtva hindamise esitluses on välja toodud vaid olulisemad kokkuvõtva hindamise aspektid.

Täiendavate materjalide loetelust leiate eestikeelsed allikad, kust huvi korral  hindamise kohta põhjalikumalt uurida.