Lisamaterjal – hindamine ja õppekavad

  • Hindamismudelite kasutamise metoodika näide
  • Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Täiendav kirjanduse loetelu kujundava hindamise kohta.