1. koolituspäev: Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid, digitaalsete vahendite kasutamine

Maht: 6 akadeemilist tundi

Õpiväljundid:
Koolituspäeva eduka läbimise järel õppija:

  • oskab kohandada ja isikupärastada õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega (ISTE 2.c.)
 • oskab kujundada või kohandada õppimise ja loomingulisuse soodustamiseks asjakohaseid õpikogemusi, mis hõlmavad digitaalseid vahendeid (ISTE 2.a.)

Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digikeskkonnas õppimisel

Erinevad õppijad klassis

ÜLESANNE – Õpistiilid

Digitaalsete vahendite kasutamise võimalused

 • Loovus
  ÜLESANNE – Digivahendid õpistiilide toetamiseks
  1. Tuletada meelde, milliseid digitaalseid vahendeid olete õppetöös kasutanud. Jagada  kogemusi rühmaliikmetega.
  2. Millised nendest vahenditest toetavad auditiivse, millised visuaalse ja millised kinesteetilise õpistiiliga õppijaid? Mis moel?
  3. Postitada foorumisse “Digivahendid õpistiilide toetamiseks” vahendi nimi ja/ või veebiviide ning kolm-neli märksõna vahendi kohta.
  4. Olla valmis arutelu tulemust tutvustama.
 • Digivahendiderinevate õpistiilidegaõppijate toetamiseks


  ÜLESANNE
  – Meetodid ja vahendid
  1. Moodustada paarid.
  2. Arutleda paaris, milline meetod oleks parim loovuse toetamiseks ning milline digitaalne vahed sobiks meetodi toetamiseks.
  3. Arutelu tulemusel kirjeldada, kuidas kasutaksite tunnis valitud meetodit ja tuua näitena vähemalt üks digitaalne loovust soodustav vahend, mis selle meetodi rakendamist toetab.

ISESEISEV TÖÖ

Iseseisva töö eesmärk on harjutada erinevate õpistiilidega õppijate märkamist ning õpetamise kohandamist vastavalt õppijate eripärale, kasutades selleks digitaalseid vahendeid.

 1. Selgitage välja oma õppijate õpistiil (kasutades erinevaid teste ja vaatlust)
 2. Postitage iseseisva töö foorumisse oma õppijate kirjeldus õpistiilide aspektist ja selgitus, kuidas selleni jõuti (lisada link testile või õpistiilide määratlemise kirjeldus).
 3. Mõtelge ühe konkreetse teema õpetamise eesmärkidele. Leidke vähemalt üks digitaalne vahend nii visuaalse, auditiivse kui ka kinesteetilise õpistiiliga õppijate toetamiseks.
 4. Rakendage vahendeid teema õpetamisel.
 5. Postitage iseseisva töö foorumisse teemakohaste õpieesmärkide kirjeldus, lingid vahendite kohta ning analüüs vahendite efektiivsuse kohta (missugused olid eesmärgid vahendeid valides, kas eesmärgid said täidetud ja kas see vahend toetas õppimist, missugused olid selle vahendi puudused Sinu õppijate õpetamisel jms).