III moodul, 1. kontaktpäev

Kontaktpäeva kava

1. Koolitajad tutvustavad koolitusmooduli eesmärke, õpiväljundeid, õppematerjale ja õppijate tegevusi ja ajakava

2. Rühmade moodustamine http://www.superteachertools.com/instantclassroom/group-maker.php

3. Õppematerjali “Õpetaja rollid digiajastu õppeprotsessis, õppeprotsess ja selle juhtimine” reflekteerimine rühmas valitud ideekaardi vahendiga.

3. Rühmad tutvustavad koostatud ideekaarte.

4. Lühiloengu Õppeprotsess digiajastul kuulamine ja vaatamine. Diskussioon koolitaja poolt püstitatud küsimuste üle.

5. Sissejuhatus individuaalsesse töösse. Näidiskava tutvustus koolitaja poolt.

6. Refleksiooni esitamine 1. kontaktpäevast Moodle foorumisse

——————————————————————————————————————-

Kui mõjuvad põhjused ei võimalda osaleda kontaktpäeval, siis:

  • vaata moodulit tutvustavat slaidiesitlust;
  • tee individuaalselt õppeülesanne: Õpetaja rollid ning nende täitmiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, lisa see oma digitaalsesse arengumappi ning edasta link Moodle foorumisse;
  • vaata õppevideot ja leia vastused püstitatud küsimustele.

Esitlus – sissejuhatus koolituskursusesse.

Lühiloeng, Õppeprotsess digiajastu

Õpijuhis rühmatööks

Tunnikava koostamine – õpijuhis

Digitaalne arengumapp