III moodul, 2. kontaktpäev

Kontaktpäeva kava

1. Rühmade moodustamine digitaalsete vahendite abil. http://teamup.aalto.fi

2. Iseseisva töö reflekteerimine väikestes rühmades, lähteülesande lahendamine (mis õnnestus, mis ebaõnnestus, kokkuvõte sellest), seejärel arutelu kogu rühmaga.

3. Loengu Kogukond vs digitaalne kogukond, kogukonna eestvedamine ja arengu toetamine kuulamine ja ülesande lahendamine

4. Sissejuhatus iseseisvasse rühmatöösse. Koolitaja tutvustab näidist!  http://3fahug.havike.eenet.ee/loovus/?page_id=2

———————————————————————————————————————-

1. Kui mõjuvad põhjused ei võimalda osaleda kontaktpäeval: Tutvu rühmatööde materjalidega, koosta neist kokkuvõte ja lisa see oma personaasesse õpikeskkonda. Link kokkuvõttele edasta koolitajale.

2. Kuula loengut ja tööta selle juures oleva õppeülesandega. Tulemused lisa oma personaasesse õpikeskkonda ja edasta link neile koolitajale.

3. Veendu, et tead, millises töörühmas töötad iseseiva rühmatöö ülesandega.

Loeng : Kogukond vs digitaalne kogukond, kogukonna eestvedamine ja arengu toetamine 

Õpijuhis video põhjal

Iseseisev rühmatöö – kogukonna õppeprotsessi juhtimine.