III moodul, 3. kontaktpäev

1. Koolituskavade lühitutvustus teistele rühmadele.

2. Rühmatöö reflekteerimine rühmades õpijuhise järgi.

3. Loengu Uurimistöö toetamine digitaalsete vahenditega kuulamine.

4. Ajurünnak: uurimisteema ja uurimisprobleemi püstitamine kasutades digiajastu hääletusvahendit, nt. Tricider, Socrative.

5. Küsimustiku koostamine uurimisteema juurde.

6. Refleksioon kolmandale kontaktpäevale foorumis.

7. Refleksioon kogu koolitusele kasutades animatsiooni vahendit.

8. Tagasiside küsitluse täitmine.

Õppematerjal- uurimistegevuse toetamine digitaalsete vahenditega

Artikkel – uurimistöö kasulikkus

Uurimistöö peamised etapid