Moodul III: Õppeprotsess digiajastul teemad

1. teema. Õppeprotsess digiajastul

Alateemad:

  • Õppeprotsessi planeerimine digiajastul
  • Õppeprotsessi rakendamine digiajastul
  • Õppeprotsesse reflekteerimine, uurimine ja parendamine digiajastul
  • Teemaga töötamisel sooritab õppija eelhäälestusülesande, osaleb kontaktpäeval ning teeb iseseisva individuaalse töö.

2. teema. Kogukonna arengu toetamine digiajastule omaste vahenditega

Alateemad:

  • Kogukond vs digitaalne kogukond
  • Kogukonna eestvedamine ja arengu toetamine
  • Koolituskursuse koostamine kogukonnale
  • Uurimistegevuse toetamine digitaalsete vahenditega