Moodul IV: Õpetaja digitaalses ühiskonnas

Mooduli käigus saad teada, kuidas näeb välja Sinu digitaalne jalajälg ja kuidas digiajastu kodanikuna tagada enda ning oma õpilaste turvalisus internetisInterneti efektiivseks kasutamiseks projektitöös ja koostööks uurime ning katsetame mitmeid põnevaid võimalusi ja vahendeid.

Lisaks tutvume autoriõiguse teemadega õpetaja vaatest ja õpime süstemaatiliselt ning korrektselt viitama teiste autorite töödele. Mooduli lõpetuseks saame koos praktiliselt avastada, kuidas õppematerjalide valimisel ja loomisel erivajadustega kasutajatega arvestamine tegelikult meie kõigi elu lihtsamaks teeb.

Mooduli eesmärk: Mooduli läbimine loob valmisoleku digitaalsete vahendite vastutustundlikuks kasutamiseks järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid.
Mooduli maht: 1,19 EAP (31 ak/h).
Õppetöö vorm: kombineeritud õpe (16 ak/h auditoorne õpe  + 15 ak/h veebipõhine õpe).
Koolituse läbinud osaleja:

  • võrdleb enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
  • planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)
  • kasutab erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
  • kasutab veebipõhise ühiskirjutamise vahendeid koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)
  • otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
  • viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)
  • kirjeldab erinevaid võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
  • kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Osalemise eeldused:  Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.
Mooduli lühikirjeldus: toimub 4 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe. Kontaktpäevade vahel toimub 15 tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb  kontaktpäevaga. Tutvu mooduli teemadega >>
Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

  • õppija on sooritanud kõik kolm iseseisvat ülesannet;
  • õppija on osalenud vähemalt kolmel kontaktpäeval.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad:  Õppijaid toetab e-kursus  Moodle`i õpikeskkonnas, rühmatöödeks valivad õppijad neile sobiva platvormi (Veeb 2.0 keskkond)

Mooduli väljatöötajad:

Hans Põldoja, Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia keskus, teadur
Marko Puusaar, vabakutseline koolitaja ja konsultant
Maidu Varik, Kuressaare Gümnaasium, õppealajuhataja

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.

Koolitajad:

Marge Kusmin SmartEducation koolitaja / HITSA koolitaja
Veiko Hani Eduringi koolitaja / HITSA koolitaja