Autoriõiguse juhtumid

Rühmaarutelu 3.5

Koolitaja tutvustab autoriõigusega seotud näidissituatsioone. Osale rühmaarutelus ja aita välja selgitada:

  • Kas õpetaja/õppejõud käitub autoriõiguse seisukohalt korrektselt?
  • Mida tuleks teisiti teha?

Aeg: 10…15 minutit.