Avatud sisulitsentsid ja Creative Commons

Kõige tuntumaks avatud sisulitsentsiks on Creative Commons litsentsid. Nende taga on samanimeline mittetulundusühing, mis asutati 2001. aastal Ameerika Ühendriikides. Creative Commons’i puhul ei ole tegemist mitte ühe litsentsiga, vaid kuuest erinevate piirangutega litsentsist koosneva litsentsiperekonnaga (sulgudes on litsentsi lühend):

 • Attribution (CC BY)
 • Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
 • Attribution-NoDerivs (CC BY-ND)
 • Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
 • Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Litsentsi nimes olevad sõnad tähistavad piiranguid, mida teose kasutaja peab järgima:

 • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil
 • ShareAlike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel
 • NonCommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel
 • NoDerivs — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel

Iga Creative Commons litsentsiga kaasneb Share õigus, mis lubab teose kasutajal seda kopeerida ja levitada. Lisaks kaasneb teose muutmist lubavate Creative Commons litsentsidega (need litsentsid, mille nimes ei sisaldu NoDerivs piirang) õigus Remix, mis lubab kasutajal teost tõlkida, kohandada ja panna kokku teiste ühilduva litsentsiga teostega. Creative Commons litsentsidega teoste lihtsamaks äratundmiseks on need tähistatud vastava ikooniga (vt joonis 1).

Creative Commons litsentse tähistavad ikoonid

Joonis 1. Creative Commons litsentse tähistavad ikoonid

Internetis ikooni peale klõpsates suunatakse kasutaja leheküljele, kus on lühidalt lahti seletatud litsentsi üldpõhimõtted (vt joonis 2). Samalt leheküljelt pääseb ka litsentsi tervikteksti juurde. Lisaks sellele on Creative Commons litsentsiga materjalid varustatud koodiga, mis aitab otsingumootoritel selliseid materjale üles leida. Juhul kui teose juures puudub info litsentsi kohta, tuleb eeldada, et see on täies ulatuses autoriõigusega kaitstud.

Creative Commons BY-SA litsentsi lühikokkuvõtte lehekülg

Joonis 2. Creative Commons BY-SA litsentsi lühikokkuvõtte lehekülg

Kümne aasta jooksul on Creative Commons litsentside kasutamine laienenud üle maailma ning paljudes riikides on litsentsid tõlgitud ja viidud kooskõlla kohaliku autoriõiguse seadusega. Eestis avalikustati lokaliseeritud Creative Commons litsentsid 2010. aastal (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, 2010). Lokaliseeritud litsentside puhul kasutatakse eestikeelseid nimetusi:

 • Autorile viitamine (CC BY)
 • Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel (CC BY-SA)
 • Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld (CC BY-ND)
 • Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk (CC BY-NC)
 • Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel (CC BY-NC-SA)
 • Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld (CC BY-NC-ND)

Lokaliseeritud litsentside kasutamine on Eestis hetkel veel vähe levinud, kuid peagi võib neid litsentse ilmselt laiemalt kohata. Lokaliseeritud litsents tasub valida teoste puhul, mille peamine sihtgrupp asub Eestis (näiteks eestikeelsed õppematerjalid). Teoste puhul, mis võivad leida kasutajaid üle maailma (näiteks foto Tallinna vanalinnast), tasub valida kindla jurisdiktsiooniga sidumata (nn. unported) litsents.

Creative Commons litsentse toetavad paljud suure kasutajaskonnaga veebikeskkonnad, kus on võimalik avaldada fotosid, esitlusi, õppematerjale ja muud omaloomingut. Kasutaja jaoks on litsentsi valik lahendatud enamasti lihtsa menüüga, kust saab valida kuuest Creative Commons litsentsist sobiva. Mõnede keskkondade puhul on litsentsivalik tehtud keskkonna loojate poolt ning kõik keskkonnas avaldatud teosed on sama Creative Commons litsentsi alusel.

Lisaks Creative Commons litsentsidele on veel terve rida avatud sisulitsentse, millest tuntuim on GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents (ingl. k. GNU Free Documentation License). Esimestel aastatel kasutas seda litsentsi Vikipeedia ning ka praegu on suur osa Vikipeedias olevatest fotodest ja joonistest selle litsentsi alusel.

Autoriõiguse eriliik on avalikus omandis olevad teosed (ingl. k. public domain). Siia kuuluvad teosed, mille autori surmast on möödunud 70 aastat või mille autor on kõigist õigustest seoses teosega loobunud. Avalikus omandis olevaid teoseid võib ilma mingite piiranguteta levitada, kohandada jne. Muuhulgas on avalikku omandisse antud ka Ameerika Ühendriikide riigiasutuste töötajate poolt tööülesannete käigus loodud teosed. Üks suuremaid selliseid kogusid on Ameerika Ühendriikide Kaitseministeeriumi kodulehel.

Praktiline tegevus: