Iseseisev töö 3: Autoriõigus ja viitamine

Töömaht kokku: 5 akadeemilist tundi

Individuaalne ülesanne:

Tutvuge koolituse teemadel esitatud lugemismaterjalidega.

Rühmatöö:

  1. Lisage oma õpiprojekti kavale (ja olemasolul seda tutvustavale veebilehele) Creative Commons litsents. Olge valmis projekti tutvustamisel oma litsentsivalikut põhjendama.
  2. Täiendage oma õpiprojekti kava/lehekülge teemakohaste illustratsioonidega. Illustratsioonide otsimisel arvestage sellega, millise litsentsi te oma õpiprojekti kavale/leheküljele valisite. Viidake kasutatud illustratsioonide allikatele.
  3. Täiendage oma õpiprojekti kava/lehekülge viidetega teemakohastele lisamaterjalidele. Viidete vormistamisel järgige APA viitamissüsteemi.
  4. Lõpetage õpiprojekti kava/lehekülg ning valmistage ette selle tutvustus koolituse viimaseks kontaktpäevaks.