Isikliku (digitaalse) identiteedi visualiseerimine

Praktiline töö 1.2

Visualiseeri enda (digitaalne) identiteet kasutades ühte järgnevatest vahenditest:

Aeg: 10…15 min