Millised on minu digitaalsed identiteedid?

Rühmaarutelu 1.1

  1. Arutlege paarides millised erinevad digitaalsed identiteedid ehk kasutajaprofiilid teil on?
  2. Koolitaja juhtimisel kaardistage kogu rühmana arutelu tulemused ja soovi korral märkige need tahvlile või esitlusse lisaks.

Aeg: 10…15 min