Kogukondade ja rollide ideekaardi koostamine

Rühmaarutelu / Praktiline töö 1.3

Loo ideekaart oma rollidest erinevates kogukondades. Ideekaardi koostamiseks saad kasutada Coggle.it või Bubbl.us keskkonda.

Ideekaardi keskmes on “MINA” ja sellest lähtub esmalt kaks jaotust:

  1. Töö
  2. Eraelu

Iga jaotuse alla pane kirja, mis rolle sina endal töö- või eraelus näed ning siis pane kirja juba erinevad keskkonnad, mida sa neid rolle täites kasutad.

Kui soovid, siis arutlege enne ideekaardi koostamist rühmas, milliseid erinevaid rolle ja mis keskkondades keegi täidab.

Aeg: 10…15 min

Näidis Marko Puusaare digitaalsetest identiteetidest:
Minu_digitaalsed_identiteedid