Iseseisev töö 2: Koostööprojekti kavandamine

Töömaht kokku: 5 akadeemilist tundi

Koostööprojekti kavand:

  • Eesmärgid, saavutatavad pädevused
  • Projekti töökeskkonna valik (Google Sites, Blogger, Weebly, vm)
  • Projekti koostöövahendite valik ja katsetamine
  • Kasutatavad e-vahendid

Lähtudes taotletavast pädevusest “kasutab arendavad ja kujundavad digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid kultuurilise mõistmise ja globaalse teadlikkuse kujundamiseks, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest” koostada projekti hindamismudel hindamismudelite keskkonnas.

Näide: http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=190Formulari

Projekti kava põhja allalaadimine: projekti_kava.doc

Projekti kava by Tuleviku Õpetaja