Projektikavand

Praktiline töö 2.1

Moodustage 3 kuni 4 liikmelised rühmad ja otsustage ühiselt, mis teemalise ühisprojekti te koolituse raames ette võtate?

Märkige projektiideed koolitaja abil ühiselt tahvlile või jagatud dokumenti.

Aeg: 10…15 min