Projekti hindamine

Praktiline töö 2.4

Jätkake tööd rühmas ja koostage oma koostööprojekti edukuse hindamiseks kujundava hindamise põhimõtteid järgiv hindamismaatriks.

Hindamismaatriksi koostamiseks kasutage hindamismudelite keskkonda aadressil http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/.
Töö lihtsustamiseks võite eeskujuna kasutada samas keskkonnas juba olemasolevaid hindamismudeleid.

Aeg: 20…30 min