Dokumendi ühisredigeerimine

Praktiline töö 2.2

Alustage koostööprojekti põhjalikumat planeerimist tegeledes järgmiste teemadega:

  • Sõnastage koostöös võimalikult detailselt koostööprojekti idee
  • Jaotage rollid ja vastutused koostööprojekti raames

Eelpool kirjeldatud tegevuste sooritamiseks kasutage ühiskirjutamisvahendit:

Aeg: 20…30 min