Koostöövahendite valik

Rühmaarutelu 2.3

  1. Arutage oma rühmas, milliseid erinevaid digitaalseid vahendeid/teenuseid plaanite kasutada koostööprojekti ellu viimiseks.
  2. Sisestage ühisele AnswerGarden seinale kõik vahendid, mida plaanite kasutada oma koostööprojektis:
    1. Audru 2016 – https://answergarden.ch/270586
    2. Märts 2016 – …
  3. Osalege rühmaarutelus.

Aeg: 25…30 min