Õpiprojekti kodulehekülje esitlemine

Rühmatöö 4.4

Rühmad esitlevad oma õpiprojekti ideed ja selle kohta valminud kodulehekülge. Esitluse käigus keskendutakse järgmisele:

  • õpiprojekti idee;
  • kodulehekülje tegemiseks valitud platvorm, tegemise protsess ja selle käigus tekkinud probleemid;
  • kodulehekülje vastavus autoriõiguse, viitamise ja ligipääsetavuse põhimõtetele;
  • mida rühmatöö käigus õpiti.

Esitlusele järgneb lühike küsimuste-vastuste voor.

Aeg: 10…15 min (koos küsimustega ja vastustega)