http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv-tagavara

Mooduli käigus saad teada, kuidas näeb välja Sinu digitaalne jalajälg ja kuidas digiajastu kodanikuna tagada enda ning oma õpilaste turvalisus internetisInterneti efektiivseks kasutamiseks projektitöös ja koostööks uurime ning katsetame mitmeid põnevaid võimalusi ja vahendeid.

Lisaks tutvume autoriõiguse teemadega õpetaja vaatest ja õpime süstemaatiliselt ning korrektselt viitama teiste autorite töödele. Mooduli lõpetuseks saame koos praktiliselt avastada, kuidas õppematerjalide valimisel ja loomisel erivajadustega kasutajatega arvestamine tegelikult meie kõigi elu lihtsamaks teeb.

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.

Koolitajad:

 Marko Puusaar Mooduli autor / HITSA koolitaja
 Maris Maripu Haljala Gümnaasiumi haridustehnoloog/arvutiõpetaja / HITSA koolitaja
 Tiit Mauer Lähte Ühisgümnaasiumi matemaatika õpetaja / HITSA koolitaja
Veiko Hani Eduringi koolitaja / HITSA koolitaja

Tutvu õppematerjalidega või loe täpsemalt koolituse korraldusest525