TPACK-mudel (lisalugemiseks)

Käesoleva mooduli kontekstis võiks väga hästi sobida õpetaja professionaalse arengu iseloomustamiseks järgmine mudel (TPACK – mudel (Technological Pedagogical Content Knowledge viide: http://www.tpack.org/ ), mis seob omavahel tehnoloogiaalased teadmised (TK),  pedagoogikaalased teadmised (PK) ja sisualased teadmised (CK). Need omakorda on omavahel seotud ja moodustavad omakorda ühiste teadmiste komplekte. PCK (Pedagogical Content Knowledge) haarab enda alla teadmised, kuidas õpetada ja kuidas õpitakse konkreetset sisu, kuidas õpitavat hinnata, millised meetodid on efektiivsed jne. TPK (Technological Pedagogical Knowledge) hõlmab teadmisi, kuidas muutub õpetamine-õppimine tehnoloogiat kasutades, mis on selle eelised ja miinused konkreetses õppetegevuses. TCK (Technological Content Knowledge) sisaldab teadmisi, milline tehnoloogia sobib millise sisuga, kuidas sisu määrab konkreetse tehnoloogilise lahenduse ja vastupidi.

 

it_mudel

Kõigi kolme valdkonna teadmiste ühisosa (TPS ehk TPACK) moodustabki mudeli tuumiku, mille alla kuuluvad pedagoogilised strateegiad ja meetodid, mida rakendatakse koos sobiva tehnoloogiaga õpetamaks antud sisu vastavalt õppijate õpivajadustele; teadmine, mis muudab õpetatava sisu keeruliseks või lihtsaks ja kuidas tehnoloogia saab aidata kaasa sisu keerukuse kõrvaldamisele; arusaamine, kuidas esitada õpetavat sisu tehnoloogiat kasutades; teadmine, kuidas kasutada tehnoloogiat olemasoleva teadmise suurendamiseks ja uue loomiseks.

Allikas: Luik, P. (2010). TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge. http://www.slideshare.net/Vartsu/tpack-engl1