HITSA koolitajate võrgustik

HITSA koolitajate võrgustik koondab oma ridadesse innovaatilisi õpetajaid ja õppejõude, kes usuvad, et digiajastu vahendid peaksid jõudma igasse klassiruumi, iga õpetaja ja õppijani ning on valmis selle eesmärgini jõudmiseks jagama kolleegidega oma kogemusi ja teadmisi.
Koolitajate võrgustiku leht koondab koolitaja tööks vajalikke abimaterjale, vorme, koolitusega seotud uudiseid jms.