Materjalid koolituse läbiviijale

Koolitust läbi viies vormistab ja esitab koolitaja järgmised dokumendid:

    •  Allkirjaleht, kuhu eksportige registreerunute andmed koolitusveebist (veenduge, et prindituna oleks loetav nii dokumendi jaluses olev viide ESF tegevusele kui ka ESF logo ülal paremas nurgas):

NB! Veebipõhiste kursuste puhul lisage aruandesse ka ekraanipilt kursuse avalehest, mis sisaldab ESF logo,  ja ekraanipilt osalejate nimekirjast. Salvestatud ekraanipiltidel peaksid paistma kursuse nimi, õpikeskkonna päis jms.

Koolituse tellimuse vormistamiseks täida Koolituse tellimisleht (.docx) või Koolituse tellimisleht (.rtf) (19.03.2020), palu see haridusasutuse juhil digiallkirjastada ning saata HITSA koolituse projektijuhile.

Koolitaja tööde kirjeldus