Muud juhendid

Koolitaja sõidukulude hüvitamine
Ühistranspordi piletite või autosõidu hüvitamiseks palun:

   • Täitke vajalik vorm:
   • Saatke täidetud vormid digitaalselt  koolituse projektijuhile ülekontrollimiseks
    • Auto sõidupäevikule lisage kindlasti veel koopia juhiloast ja auto tehnilisest passist ja kütusetšekist
   • Pärast esitatud vormi heakskiitu, saatke see
    • Digitaalselt allkirjastatuna projektijuhile,
    • Originaal kuludokumendid (sõidupilet, kütusetšekk)  saatke posti teel aadressile: Akadeemia tee 21/1, Tallinn 12618

Sõidukulu hüvitamine koolitajatele, kes esitavad arve
Ühistranspordi piletite või autosõidu hüvitamiseks palun:

   • Täitke vajalik vorm:
   • Saatke täidetud vorm projektijuhile ülekontrollimiseks
   • Pärast projektijuhi heakskiitu lisage sõidukulu arvele eraldi kulureana, jälgides, et sõidukulu ja selle käibemaks vastaksid ühistranspordi piletil märgitud summadele.

HITSA kompenseerib autokulu 10 senti ühelt kilomeetrilt. Arve koostamisel, tooge lisaks koolituse nimele, algus- ja lõpukuupäevale eraldi välja sõidukulu.
NB! Veenduge, et kasutasite rahvusvahelise arveldusarve nr (IBAN), vajadusel kasutage IBAN kalkulaatorit.

Proge Tiiger programmi koolitaja sõidukulude hüvitamine
 
Ühistranspordi piletite või autosõidu hüvitamiseks palun:
     • täitke vajalik vorm
      • ühistranspordi kulude kompenseerimise vorm ( vorm.doc) (16.11.2015)
      • sõidupäevik auto kulude kompenseerimiseks (vorm.xls) (16.11.2015)
     • saatke täidetud vormid digitaalselt  koolituse projektijuhile ülekontrollimiseks
      • auto sõidupäevikule lisage kindlasti veel koopia juhiloast ja auto tehnilisest passist ja kütusetšekist
     • pärast esitatud vormi heakskiitu, saatke see
      • digitaalselt allkirjastatuna projektijuhile,
      • originaal kuludokumendid (sõidupilet, kütusetšekk)  saatke posti teel aadressile:
       Akadeemia tee 21/1 Tallinn 12618

Proge Tiiger programmi kuuluvate koolituste koolitaja sõidukulude hüvitamine, kes esitavad arve

Ühistranspordi piletite või autosõidu hüvitamiseks palun:
     1. täitke vajalik vorm
     2. sõidupäevik auto kulude kompenseerimise vorm (vorm xls) (16.11.2015)
     3. ühistranspordi kulude kompenseerimiseks (vorm.doc) (16.11.2015)
   • saatke täidetud vorm projektijuhile ülekontrollimiseks
   • pärast projektijuhi heakskiitu lisage sõidukulu arvele eraldi kulureana, jälgides, et sõidukulu ja selle käibemaks vastaksid piletil/tšekil märgitud summadele.

HITSA koolitusklassiga seotud juhendid