Nõuded loodavale õppematerjalidele

HITSA Innovatsioonikeskuse poolt uuendatud või väljatöötatud õppematerjal:

  • on varustatud järgmiste väljatöötaja andmetega:
   • sisaldab HITSA logo
   • väljatöötaja nimi (Näiteks: P. Luik)
   • koolituse/koolitusprogrammi nimi
   • litsentsi andmed (Näiteks: CC: BY- SA)
  • lähtub õppija vajadustest ja arvestab, kas see on mõeldud iseseisvaks online`s õppimiseks (konspekt, videoloeng, õppefilm vms) või auditoorse õppetöö toetamiseks (slaidid)
 • arvestab teiste autorite materjalide kasutamisel Eesti autoriõiguse seaduse ja materjalile seatud litsentsi tingimustega
 • arvestab õppematerjali formaadi ja mahu valimisel võrdse ligipääsu põhimõtet (avamine ja kasutamine ei nõua tasulist tarkvara, sobib levinumate operatsioonisüsteemidega, ei nõua suur andmemahtu jne)

Uuendatud või väljatöötatud õppematerjal arvestab koolitusprogrammis kokku lepitud:

 • seadme ja platvormiga, millelt õppematerjale loetakse (arvuti ekraan, nutiseade vms)
 • ühtsete kujunduse põhimõtetega (ikoonid, tabelid, kasutatavad värvid jne)

Koolitusmaterjalide looja võib kasutada, kuid ei pea, HITSA  sümboolikaga kujundatud esitlusmalle:

Koolitaja juhend

Koolitaja juhend on dokument, mis annab koolitajale selge ülevaate koolituse ülesehitusest ja selle õpitegevustest koolitaja vaatepunktist. See on kui spikker, kus näpuga järge ajades koolitaja teab, mida ja millal on vaja teha. Koolitaja juhend toetab koolitajat kogu koolituse läbiviimise ajal, sisaldades muuhulgas ka ettevalmistavate tööde loetelu ja koolitusmaterjalide väljatöötajate näpunäiteid ja soovitusi. Koolitaja juhendi eesmärk on kergendada uute koolitajate tööd.

Koolitaja juhend sisaldab:

  1. Ettevalmistavate tööde loetelu (näiteks: kursuse põhja uuendamine, kursusele ligipääsu loomine, tervitusteksti saatmine osalejatele jne)
  2. Põhjalikku ülevaadet kõigist veebipõhistest ja kontaktseminaridel läbiviidavatest õpitegevusest
  3. Teema ja õppemeetod
  4. Iseseisvate tööde kirjeldust
  5. Ajaline raamistik, kui palju aega tegevuste peale kulub
 • Kasutatavate veebipõhiste vahendite loetelu
 • Muud koolituse väljatöötajate poolsed soovitused

 

Vaata Koolitaja juhendi näide.