Koolitaja juhend

Koolitaja juhend on dokument, mis annab koolitajale selge ülevaate koolituse ülesehitusest ja selle õpitegevustest koolitaja vaatepunktist. See on kui spikker, kus näpuga järge ajades koolitaja teab, mida ja millal on vaja teha. Koolitaja juhend toetab koolitajat kogu koolituse läbiviimise ajal, sisaldades muuhulgas ka ettevalmistavate tööde loetelu ja koolitusmaterjalide väljatöötajate näpunäiteid ja soovitusi. Koolitaja juhendi eesmärk on kergendada uute koolitajate tööd.

Koolitaja juhend sisaldab:

    1. Ettevalmistavate tööde loetelu (näiteks: kursuse põhja uuendamine, kursusele ligipääsu loomine, tervitusteksti saatmine osalejatele jne)
    2. Põhjalikku ülevaadet kõigist veebipõhistest ja kontaktseminaridel läbiviidavatest õpitegevusest
  • Teema ja õppemeetod
  • Iseseisvate tööde kirjeldust
  • Ajaline raamistik, kui palju aega tegevuste peale kulub
  • Kasutatavate veebipõhiste vahendite loetelu
  • Muud koolituse väljatöötajate poolsed soovitused

 

Vaata Koolitaja juhendi näide.